FDF Ballerup

FDF Ballerups historie:

Fra Jonstrup til Ballerup.

FDF Jonstrup blev stiftet 29/10 1939, i det daværende Jonstrup gymnasium.
Da gymnasiet flyttede i 1953, valgte man at flytte kredsen nærmere Ballerup by, og skifte navn til FDF Ballerup.
 
Mosehuset.
 
I 1957 købte man grunden ”7CÆ Ballerup Sogn”, også kendt som Mosevej 13, og her byggede man så Mosehuset.
Den 1/10-59 har kredsen endelig deres eget kredshus. 1113m2 grund med 185m2 hus, der dengang havde hovedindgang ved døren ind til kontoret, da kontoret og depotet på daværende tidspunkt kun var en overdækket svalegang. Den nuværende indgang var dengang et vindue ind til et lille lederlokale.
 
Desværre holdt det oprindelige Mosehus kun i 8 år, da taget over salen blæste af i den kraftige efterårsstorm i 1967.
 
I forbindelse med den efterfølgende renovering, valgte man så at inddrage kontoret og depotet i Mosehuset, samt at flytte hoveddøren til der hvor den er i dag, og dermed ændre lederlokalet til en lille forgang.
Og den 12/6-68 kunne vi atter flytte ind i Mosehuset.
 
 
Nye farver.
 
I 1970 blev den grå uniform afløst af bluser i de forskellige klassers farver. Dette holdt dog kun i 4 år, før landsforbundet besluttede at alle skulle bruge den nuværende blå farve.
 
Drenge og piger sammen.
 
1 januar 1974 skete det så endelig, det alle havde gået og ventet på. FDF og FPF blev slået sammen og vi fik piger i kredsen og skiftede derfor navn fra ”FDF Ballerup” til ”Ballerup FDF/FPF”.
 
I 1979 var der en mindre uenighed blandt lederne, og det resulterede i, at en del ledere valgte at starte FDF Pederstrup op. Vi har efterfølgende leveret ledere til opstart af både FDF-Nygård, FDF-Egebjerg, FDF-Buddinge, FDF-Måløv og senest FDF-Egebjerg igen.
 
Tolv Ege.
 
I 1982 købte vi, sammen med Ølstykke FDF/FPF og Stenløse-Veksø FDF/FPF, grunden ”12E Gerlev By” også kendt som ”Tolv Ege”.

Mange tror, at navnet ”Tolv Ege” stammer fra ”12 ege” som stod på grunden. Dette er dog ikke tilfældet.
Det er blot en lettere omskrivning af matrikelnummeret som er 12E.

Dengang var det en rimelig stor grund, med to små hytter og en toiletbygning, men det er siden blevet udbygget så der i dag er 47 sovepladser + 2 sheltere og service til 70 personer.

Der er desuden ved at blive bygget fire små patruljehytter og en grillhytte.
Med dens unikke placering tæt ved både skov og strand, så er den meget benyttet både til klasselejre og kredslejre.

 

50 års jubilæum.

I 1989 valgte vi i kredsen, at fejre vores 50 års fødselsdag ved at afholde et stort tamburkorpsstævne i Ballerup, med deltagelse af en masse tamburkorps, og med masser af musik i byen.
Der blev desuden holdt en stor fest i festsalen på Ballerup gymnasium (den nuværende Kasperskole).
 
Nye tider.
 
Det var også i 1989 at man igen skiftede uniform.
Denne gang til den nuværende skjorte, og nu med både FDF og FPF skjoldet på brystet.
Det varede dog kun få år, før man fjernede FPF skjoldet, da landsforbundet skiftede navn fra ”FDF/FPF” til ”FDF,Frivilligt drenge-og pigeforbund”.
Og ”Ballerup FDF/FPF” kom igen til at hedde ”FDF Ballerup”.
 
Vores 60 års fødselsdag i 1999 blev fejret med en stor fest i festsalen på VUC (den nuværende Kasperskole).
 
I efteråret 2003 blev væggen mellem den lille og den store gang revet ned, og Mosehuset kom til at se ud som det gør i dag.
 
 
FDF Ballerup har altid forstået at være specielle og gøre sig bemærket.
 
Således byggede vi, til landslejren i 1981, en bondegård af krydsfiner, der flere gange efterfølgende er blevet brugt af landsforbundet til diverse arrangementer, og i dag bruger vi den når vi sælger juletræer.
 
"Buddingen"
 
Til landslejren i 1986 syede vi et telt, til 100 personer, der lignede en budding, og det var det eneste, man tydeligt kunne genkende på luftfotos fra landslejren, og fotos af den er siden blevet udstillet på FDF-museet på Æblegården.
Og på landslejren i 1996, blev vi kendt på at have bygget en 3 etagers bygning i pionerarbejde.
 
Vi vil og kan.
 
Vi har desuden været kendt i mange år for vores evner indenfor pionerarbejde og skuespil/eventyr, samt for vores humør og engagement.
 
Og så har vi, de seneste mange år, opnået mange ”top 5” placeringer i diverse landsdels og landskonkurrencer.
 

(Skrevet af Flemming "Ming" Bjerre)
FDF Landsforbundet