FDF Ballerup

Klasserne

I FDF har vi forskellige klasser, som er opdelt ud fra hvor gammel man er.

De forskellige navne på klasserne er følgende årgange:

Klasse:   Alder Mødedag:

1. Puslinge:   

2. Puslinge

 

Sidste år af børnehaven

0. Klasse

Torsdag kl. 18.00 - 19.30

1. Tumlinge:

2. Tumlinge

 

1. Klasse

2. Klasse

Torsdag kl. 18.00 - 19.30

1. Pilte:

2. Pilte:

 

3. Klasse

4. Klasse

Torsdag kl. 18.00 - 19.30

1. Væbnere:

2. Væbnere:

 

5. Klasse

6. Klasse

Torsdag kl. 18.00 - 19.30

1. Seniorvæbnere:

2. Seniorvæbnere:

 

7.. Klasse

8. Klasse

Onsdag kl. 19.00 - 21.00
Seniore:   15 - 18 årige

Onsdag kl. 19.00 - 21.00

Og til sidst har vi i vores kreds også en forældregruppe, som snakker og hygger, mens at børnene er til møde.

Der er altid kaffe på kanden, og de har flere gange hjulpet til, hvis der var behov for en hjælpene hånd.

FDF Landsforbundet