FDF Ballerup

Senior

Vi er de klasser i kredsen med de ældste medlemmer, også de sidste klasser, hvor vi forbereder os på at blive klar til at være leder.

Når man er senior kan man få lov til at være lederassistent i en af de mindre klasse, som er numlinge-pilte, i nogle tilfælde væbner, så man får erfaring i det at være leder.

Det er også her I kan tage på seniorvæberkurser og seniorkursus, dette foregår i påsken og efterårsferien, hvor man kan få idéer til børnemøder og andre ting, som man kan bruge hjemme i kredsen

 

SÆSON 22-23

Velkommen nye, som gamle.

Hos torsdagsgruppen er det pioner, førstehjælp, klatring og mange andre mærker/ting, som vi vil beskæftige os med igennem sjov, samarbejde og seriøsitet. Dette gør vi på sådan en måde at vi udfordre os selv som person og overskrider grænser, samt for en masse spændende oplevelse sammen og et grundlæggende indblik i det at være væbner, seniorvæbner og senior og kommende leder i FDF Ballerup.

I disse klasser bestræber vi os på, at de unge har et godt sammenhold og respekter hinanden på sådan en måde at vi bliver gode til at samarbejde i FDF aktiviteter.

Da det er nemmere at lave aktiviteter og planlægge diverse ting når vi er flere, er det super vigtigt at man melder afbud, hvis man er forhindret i at komme eller blot kommer for sent.

Vi fire ledere vil bestræbe os på og brænde for at lave nogle fede aktiviteter for dig/jer som væbner, seniorvæbner og senior, vi har givet os i kast med at planlægge nye og gamle ting, som vi sammen med jer vil prøve at fører sikkert ud i virkeligheden.

Vi ønsker at I skal glæde jer til at komme til FDF hver torsdag, for at være sammen med hinanden og presse grænser til en hvis grænse. 

Hilsen Kristina, Signe, Morten og Flemming

 

Hvis du vil vide mere omkring seniovæbnerne og seniorerne eller FDF generelt.

Kan du/I ringe eller skrive til:

Kristina 28 25 05 82

Mail:  senior@fdf-ballerup.dk

 

FDF Landsforbundet